THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 39 - X'inhu ż-żmien tal-Milied?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

X'ni??elebraw fil-Milied?

It-twelid ta' ?esù
Il-qawmien mill-mewt ta' ?esù
L-ewwel martri Nisrani
San Nikola

X'inhu l-kulur litur?iku g?a?-?mien tal-Milied?

Il-vjola
Ir-ro?a
L-abjad
Il-blu

Min hu l-ewwel martri Nisrani?

San ?wann
San Stiefnu
Sant'Andrija
San Girgor

Min ta l-ordni biex jinqatlu t-trabi subien f'Betlehem u madwarha, biex jipprova joqtol lil ?esù?

?esari Awgustu
Is-Sultan Erodi
Is-Sultan David
Il-ma?i

Minbarra nhar il-Milied u l-?dud, liema Festa Kmandata taqa' fi?-?mien tal-Milied?

Jum San Stiefnu
Jum Il-Qaddisin Kollha
L-G?id
Marija, Omm Alla

School:


Name:

X'ni??elebraw fil-Milied?

X'inhu l-kulur litur?iku g?a?-?mien tal-Milied?

Min hu l-ewwel martri Nisrani?

Min ta l-ordni biex jinqatlu t-trabi subien f'Betlehem u madwarha, biex jipprova joqtol lil ?esù?

Minbarra nhar il-Milied u l-?dud, liema Festa Kmandata taqa' fi?-?mien tal-Milied?

Related Programs