THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 39 - X'inhu ż-żmien tal-Milied?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Aħna niċċelebraw il-miġja tal-Maġi biex iqimu lil Ġesù tarbija fl-{{2fill}}.

2. Is-Solennità ta' Marija, {{2fill}} Alla, hija fl-1 ta' {{2fill}}.

3. San Ġużepp ħa lill-Familja Mqaddsa lejn l-{{2fill}} biex jaħarbu minn Erodi.

4. Aħna niftakru fit-tfal maqtula mis-Sultan Erodi fil-Festa tal-Qaddisin {{2fill}}.

5. Is-27 ta' Diċembru hija l-festa ta' San {{2fill}}.

6. San {{2fill}} kien l-ewwel martri Nisrani.

7. Jum il-Milied huwa l-25 ta' {{2fill}}, li huwa l-bidu ta' żmien il-Milied.

Answer Options
Stiefnu
Epifanija
Eġittu
Innoċenti
Omm, Jannar
Ġwann
Diċembru

Related Programs