THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 20 - Kif tagħmel qrara tajba?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

X'inhu l-ewwel pass li rridu nagħmlu għal Qrara tajba?

Inqerru dnubietna
Nagħmlu l-penitenza
Nagħmlu eżami tal-kuxjenza
Nitolbu l-Att tal-Indiema

Jekk naħsbu fl-Għaxar Kmandamenti dan jgħinna nagħmlu eżami tal-kuxjenza tajjeb.

Veru
Falz

Liema dnubiet irridu nqerru?

Id-dnubiet venjali biss
Id-dnubiet mejta kollha
Xi ftit mid-dnubiet il-mejta
Mhux importanti

X'don speċjali nirċievu fis-Sagrament tal-Qrar?

L-assoluzzjoni
Il-flus
Midalja Mirakoluża
Dawn kollha t'hawn fuq

Tajjeb li tirċievi s-Sagrament tal-Qrar ta' spiss.

Veru
Falz

School:


Name:

X'inhu l-ewwel pass li rridu nagħmlu għal Qrara tajba?

Jekk naħsbu fl-Għaxar Kmandamenti dan jgħinna nagħmlu eżami tal-kuxjenza tajjeb.

Liema dnubiet irridu nqerru?

X'don speċjali nirċievu fis-Sagrament tal-Qrar?

Tajjeb li tirċievi s-Sagrament tal-Qrar ta' spiss.

Related Programs