THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 20 - Kif tagħmel qrara tajba?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Fl-aħħar nagħmlu l-{{2fill}} biex nuru li {{2fill}}.

2. Il-qassis se jagħtina l-{{2fill}}, u dnubietna jinħafru!

3. Irridu nqerru d-dnubiet {{2fill}} kollha, u tajjeb li nqerru wkoll id-dnubiet {{2fill}}.

4. Biex jgħinuna neżaminaw il-kuxjenza tagħna, nistgħu naħsbu fl-Għaxar {{2fill}}.

5. Qabel ma nqerru, irridu {{2fill}} il-kuxjenza tagħna.

6. Huwa importanti li nagħmlu {{2fill}} tajba.

Answer Options
Kmandamenti
penitenza, ddispjaċiena
mejta, venjali
qrara
assoluzzjoni
neżaminaw

Related Programs