THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 12 - X’inhi l-Fidwa?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Min hu l-Feddej tagħna?

Mosè
Ġesù
Ġwanni l-Battista
Il-ġenituri tagħna

Fl-istorja, x’għamel ir-ragħaj meta kellu nagħġa nieqsa?

Xtara nagħġa ġdida
Ma tax kas
Mar ifittixha
Ma baqax ragħaj

X’sejjaħlu Ġwanni l-Battista lil Ġesù?

Il-Ħaruf ta’ Alla
Il-Ħobż tal-Ħajja
Ir-Re tar-Ragħajja
Il-Prinċep tal-Paċi

Il-profeta Isaija kiteb dwar Ġesù ħafna qabel ma ġie biex jifdina.

Veru
Falz

X’ġara tlett ijiem wara li Ġesù ġie msallab?

Mar il-Ġenna
Difnuh
Qam mill-mewt
Ħallas il-prezz għal dnubietna

School:


Name:

Min hu l-Feddej tagħna?

Fl-istorja, x’għamel ir-ragħaj meta kellu nagħġa nieqsa?

X’sejjaħlu Ġwanni l-Battista lil Ġesù?

Il-profeta Isaija kiteb dwar Ġesù ħafna qabel ma ġie biex jifdina.

X’ġara tlett ijiem wara li Ġesù ġie msallab?

Related Programs