THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 12 - X’inhi l-Fidwa?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Il-profeta {{2fill}} kiteb dwar Ġesù ħafna snin qabel ma ġie biex isalvana.

2. Ġesù ħallas il-prezz għal {{2fill}}.

3. Ġesù huwa l-{{2fill}} ta’ Alla, li ġie {{2fill}} għalina.

4. {{2fill}} huwa l-Feddej tagħna.

5. {{2fill}} tfisser tixtri xi ħaġa lura.

Answer Options
Ħaruf, ssagrifikat
dnubietna
Isaija
Fidwa
Ġesù

Related Programs