THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 04 - Min hu l-Ispirtu s-Santu?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

L-Ispirtu s-Santu hu ____________.

Ħamiema
Qawwa
Alla
Il-Missier

Min minn dawn hu Alla?

Il-Missier
L-Iben
L-Ispirtu s-Santu
It-tlieta li huma

X’inhi t-Trinità?

Tliet Persuni f’Alla wieħed
It-Tliet Persuni tal-Familja Mqaddsa
L-ewwel tliet Sagramenti
It-tliet ismijiet tal-Ispirtu s-Santu

Liema isem jgħodd għall-Ispirtu s-Santu?

Kunsillier
Spirtu ta’ Għerf
Difensur
It-tlieta li huma

F’Pentekoste, kemm daħlu nies fil-Knisja?

Xi 50
Xi 300
Xi 1000
Xi 3000

School:


Name:

L-Ispirtu s-Santu hu ____________.

Min minn dawn hu Alla?

X’inhi t-Trinità?

Liema isem jgħodd għall-Ispirtu s-Santu?

F’Pentekoste, kemm daħlu nies fil-Knisja?

Related Programs