THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 04 - Min hu l-Ispirtu s-Santu?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. L-Ispirtu s-Santu niżel fuq Ġesù fil-forma ta’ ħamiema meta kien qiegħed {{2fill}}.

2. L-Ispirtu s-Santu hu t-tielet Persuna tat- {{2fill}} qaddisa.

3. L-Ispirtu s-Santu niżel fuq il-Knisja nhar {{2fill}}.

4. {{2fill}} pprietka lin-nies f’Pentekoste u 3000 persuna kkonvertew.

5. L-Ispirtu s-Santu huwa l- {{2fill}} għax Hu jmexxina.

6. L-Ispirtu s-Santu huwa d- {{2fill}} għax Hu għadu jieħu ħsieb il-Knisja.

Answer Options
jitgħammed
Pietru
salib
Kunsillier
Trinità
Pentekoste

Related Programs