THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 03 - Min hi Marija?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Min qal lil Marija li hija ġiet magħżula biex tkun l-omm ta’ Ġesù?

L-Anġlu Gabrijel
L-Anġlu Mikiel
Ġużeppi
Il-ġenituri tagħha

Xmun kellem lil Marija fuq dak li kellu jgħaddi minnha. X’qalilha?

Li se jkollha tarbija
Li kienet se ssir reġina
Li sejf kien se jinfed il-qalb tagħha
Li kienet se tgawdi f’ħajjitha

Ġesù fuq is-salib, lil liema Appostlu ta lil Marija bħala ommu?

Pietru
Ġwanni
Andrija
Ġakbu

Ġesù, tana lil Marija bħala ommna.

Veru
Mhux veru

Bħala ommna, x’tagħmel għalina Marija?

Tħobbna
Titlob għalina
Xi kultant, tiġi żżurna mis-sema, biex tagħtina xi messaġġ importanti.
Dawn kollha flimkien

School:


Name:

Min qal lil Marija li hija ġiet magħżula biex tkun l-omm ta’ Ġesù?

Xmun kellem lil Marija fuq dak li kellu jgħaddi minnha. X’qalilha?

Ġesù fuq is-salib, lil liema Appostlu ta lil Marija bħala ommu?

Ġesù, tana lil Marija bħala ommna.

Bħala ommna, x’tagħmel għalina Marija?

Related Programs