THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 03 - Min hi Marija?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. L-Anġlu {{2fill}} qal lil Marija li Alla kien għażilha biex tkun l-omm tal- Iben tiegħu.

2. Marija qalet {{2fill}} lil Alla.

3. {{2fill}} saret omm Ġesù.

4. {{2fill}} qal lil Marija li sejf kien se jinfdilha qalbha.

5. Lil Ġwanni, Ġesù tah lil Marija bħala ommu, minn fuq is- {{2fill}}.

6. Marija hija għalina wkoll bħala {{2fill}}.

7. L- {{2fill}} ta’ Marija tfisser meta hija ġiet imtellgħa s-sema bir-ruħ u bil-ġisem.

8. Marija, kull tant żmien, iżżurna mis-{{2fill}} biex twasslilna xi messaġġ speċjali.

Answer Options
sema
Marija
Xmun
Assunzjoni
Gabrijel
salib
iva
omm

Related Programs