THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 13 - X’inhi l-Inkarnazzjoni?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Il-misteru li Alla jsir bniedem jissejjaħ l-{{2fill}}.

2. Ġesù ġie biex jagħtina l-ħajja ta’ {{2fill}}.

3. Ġesù huwa {{2fill}} u {{2fill}}.

4. Ġesù huwa l-Iben ta’ Alla u l-Iben ta’ {{2fill}}.

5. Il-Vanġelu ta’ San Ġwann isejjaħ lil Ġesù bħala l-{{2fill}} ta’ Alla.

Answer Options
dejjem
Alla, bniedem
Verb
Marija
Inkarnazzjoni

Related Programs